Geschiedenis Intravo Sint-Pancras

Intravo komt voort uit het eigen vervoer van de Fa A. Volkers en Zonen van 1887.

Een groothandel in aardappelen en groente met later een vestiging op zowel de oude als de nieuw markt te Beverwijk.

Rond 1965 ging S. Volkers zich toeleggen op de ex- en import waardoor de auto's steeds verder van huis gingen en er economisch gezien moest worden retourgeladen voor derden.

Toen K. Volkers hiervoor de benodigde papieren had behaald kon er met beroepsvervoer worden gestart.

Na eerst nog gewerkt te hebben onder een andere naam van een aangekochte BV, werd in 1985 INTRAVO opgericht, als eenmanszaak en trad later N.S. Volkers toe als firmant en werd Intravo een v.o.f.

bloementransport